Băng dính

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Bao gồm băng dính thường và băng dính chống tĩnh điện.

Có đầy đủ các kích thước.

Bao gồm cả băng dính dẫn hướng sử dụng cho nhà xưởng