Ca đong dung dịch

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Chất liệu nhựa, thủy tinh.

Dùng để đong dung dịch