Các hạng mục bảo hộ phòng sạch

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Bao gồm: 

Mũ phòng sạch

Khẩu trang phòng sạch

Kính phòng sạch

Quần áo liền và rời

Găng tay chống tĩnh điện

Giầy chống tĩnh điện

Thảm phòng sạch.