Các sản phẩm đóng gói chống tĩnh điện

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Bao gồm màng cuốn chống tĩnh điện.

Túi nilong chống tĩnh điện.

Thùng Danpla

Băng dính chống tĩnh điện.