OTAL đã và đang cung cấp dịch vụ mua hàng trọn vẹn cho các nhà máy.

Chúng tôi hiểu rõ được nhu cầu của khách hàng trong các vấn đề chọn lựa và kiểm soát chủng loại, chất lượng hàng hóa.