OTAL đã và đang cung cấp dịch vụ mua hàng trọn vẹn cho các nhà máy: