Đèn pha các loại

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Sử dụng cho nhà xưởng và kho bãi.

Cường độ sáng lớn và độ bền cao