Giấy nhám các loại

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Sử dụng để làm mịn bề mặt chi tiết.

Độ nhám rất đa dạng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.