Khớp nối DJ-S5

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Bao gồm sơn đen và mạ tĩnh điện