Kìm bấm lỗ

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Chuyên dùng để bấm dây nịt/thắt lưng, dây đồng hồ da, bấm sổ sách, áo da, túi da…