Kìm cắt động lực

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Chuyên dùng để cắt các loại dây cứng với đường kính lớn