Kìm cua

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Chuyên dùng để cắt các đầu dây bị dư, đầu đinh ri-vê, các đầu dây dư ra trong 1 cái lỗ.