Kìm điện

Liên hệ
- 0243 37367891 -

- Là 1 loại kìm rất phổ biến vì sự đa dụng của nó.

- Nó có thể kẹp, cắt, xoắn, bẻ, tuốt các loại dây khác nhau.