Kim loại

NHÔM TẤM A5052

60.000₫ 72.000₫

Cần Thanh lý NHÔM TẤM A5052 dùng cho sản xuất khuôn, giá tốt.

Liên hệ ngay:  0243 37367891

Thép ống

Liên hệ

-
0243 37367891 -

Thép dây

Liên hệ

-
0243 37367891 -

Thép xoắn xây dựng

Liên hệ

-
0243 37367891 -

Thép hình I U V

Liên hệ

-
0243 37367891 -

Thép hộp

Liên hệ

-
0243 37367891 -

Thép cuộn cán nguội

Liên hệ

-
0243 37367891 -

Thép cuộn cán nóng

Liên hệ

-
0243 37367891 -

Thanh ren, bulong, ốc vít

Liên hệ

-
0243 37367891 -

Thép hợp kim đặc biệt

Liên hệ

-
0243 37367891 -

Thép làm khuôn nóng

Liên hệ

-
0243 37367891 -

Thép làm khuôn dập nguội

Liên hệ

-
0243 37367891 -