Kìm mỏ nhọn

Liên hệ
- 0243 37367891 -

- Chuyên dùng trong các công việc lắp ráp, đưa các vật nhỏ vào vị trí hẹp, gắp các vật nhỏ.
- Kìm có thể dùng kẹp, gắp các vật nhỏ, uốn cong các loại dây, kẹp các đồ trang sức, cắt dây.