Máy gia nhiệt kim loại

Liên hệ
Máy gia nhiệt kim loại SET các loại

Máy gia nhiệt phủ sơn SET. Tấm gia nhiệt vuông và tấm gia nhiệt tròn. Kích thước tấm gia nhiệt vuông: 20x20mm, 50x20mm, 50x50mm, 60x60mm, 100x25mm, 100x100mm… Đường kính tấm gia nhiệt tròn: 120mm, 200mm, 280mm...