Máy gia nhiệt phủ sơn

Liên hệ
Máy gia nhiệt phủ sơn SET các loại

Máy gia nhiệt kim loại SET. Tấm gia nhiệt vuông và tấm gia nhiệt tròn. Kích thước tấm gia nhiệt vuông: 20x20mm, 50x20mm, 50x50mm, 60x60mm, 100x25mm, 100x100mm... Đường kính tấm gia nhiệt tròn: 120mm, 200mm, 280mm...