Máy khoan búa xoay

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Chế độ khoan búa xoay thường được trang bị để khoan bê tông hay khoan vật liệu cứng