Máy khoan cầm tay

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Công suất nhỏ dưới 600W. Thông thường đối tượng mua máy khoan cầm tay công suất nhỏ quan tâm đến máy khoan đa dụng với nhiều chức năng.