Miếng đồng nối liệu - fram clips

25.000₫ 40.000₫
Miếng đồng nối liệu - Fram clips làm từ đồng đỏ nguyên chất 100%, dẫn điện tốt. LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐẶT HÀNG: 0911 924 188

MIẾNG ĐÔNG NỐI LIỆU - FRAM CLIPS: