Mỏ lết răng

Liên hệ
- 0243 37367891 -

- Mỏ lết răng thường được dùng trong các công việc liên quan đến các đường ống nước.
- Với cấu tạo 1 ngàm cố định và 1 ngàm di động, cả 2 ngàm đều có hình răng cưa để tăng độ bám. Bạn có thể điều chỉnh độ mở của ngàm bằng cách xoay con bu lông hình tròn trên thân mỏ lết răng. Với 1 cây mỏ lết răng cỡ 12" là bạn đã có thể xử lý các đường ống nước trong gia đình.