Thanh truyền PWC-4035E

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Chất liệu chống tĩnh điện.

Màu đen.