Thép làm khuôn nóng

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Có thể thấy rằng tuy có bản chất như nhau (làm biến dạng dẻo) song dụng cụ biến dạng nóng có điều kiện làm việc hơi khác dụng cụ biến dạng nguội và cắt do các đặc điểm sau đây.

- Dụng cụ (khuôn) luôn luôn tiếp xúc với phôi nóng tới ~ 1000oC nên bản thân khuôn cũng bị nung nóng tới 500 - 700oC song không thường xuyên, liên tục.

- Do được nung nóng đến trạng thái austenit nên phôi thép có tính dẻo cao, vì thế độ cứng của khuôn không cần cao như dụng cụ biến dạng nguội.

- Các dụng cụ biến dạng nóng thường có kích thước lớn, chịu tải trọng lớn, có thể đạt tới vài trăm - vài nghìn tấn.

Để bảo đảm được các điều kiện làm việc như vậy các dụng cụ biến dạng nóng phải đạt được các yêu cầu sau:

1) Độ bền và độ dai cao, độ cứng vừa phải để bảo đảm chịu được tải trọng lớn và va đập, độ cứng của dụng cụ chỉ cần trong khoảng HB 350 - 450 (HRC 35 - 46), quá giá trị này độ dai không bảo đảm.

2) Tính chống mài mòn cao bảo đảm tạo ra được hàng nghìn đến hàng vạn sản phẩm. Do làm việc ở nhiệt độ cao, năng suất của các khuôn biến dạng nóng thấp hơn khuôn biến dạng nguội chừng 10 lần.

3) Tính chịu nhiệt độ cao, chống mỏi nhiệt để chịu được trạng thái nhiệt độ thay đổi tuần hoàn dễ gây ra rạn, nứt. Muốn vậy thép phải có tính chống ram cao.