Vật tư đóng gói

Túi nhựa đóng gói các kích thước

Liên hệ

-
0243 37367891 -

Màng cuốn Pallet

Liên hệ

-
0243 37367891 -

Băng dính

Liên hệ

-
0243 37367891 -